Skip to main content
Назив предмета

KTO-2/21

Број предмета

КТО-2/21

Број жртава

333

Број оптужених лица

2

Ранг оптужених

командант 6. санске бригаде ВРС и командант ТО општине Сански Мост

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47 став 1 Закона о пружању правне помоћи у кривичним стварима, Тужилаштво за ратне злочине је уредило према законима Републике Србије оптужницу Тужилаштва/Тужитељства БиХ број Т20 0 КТРЗ 00033786 05 од 01.08.2014. године.

Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине, је на основу члана 416 став 1 тачка 3 ЗКП-а у односу на Н.А. оптужницу одбацио.