Skip to main content
Назив предмета

KTO-2/22

Број предмета

КТО-2/22

Број жртава

37

Број оптужених лица

4

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22. истог Закона.

Чињенични опис

Процесне напомене