Skip to main content
Назив предмета

KTO-3/20

Број предмета

КТО-3/20

Број жртава

37

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије, је сходно одредби члана 47. став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима оптужницу Тужилаштва Босне и Херцеговине број T20 0 КТРЗ 0003448 12 од 25.01.2017. године уредило сагласно прописима Републике Србије.