Skip to main content
Назив предмета

KTO-4/19

Број предмета

КТО-4/19

Број жртава

39

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

без ранга

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

првостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

45

Датум и исход првостепене пресуде

Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине донео је пресуду којом се окр. Н.М. ослобађа од оптужбе.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије је сходно одредби члана 47. став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године уредило према прописима Републике Србије.