Skip to main content
Назив предмета

KTO-6/18

Број предмета

КТО-6/18

Број жртава

300

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

21

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, Тужилаштво за ратне злочине је уредило према законима Републике Србије оптужницу Тужилаштва БиХ бр. Т20 0 КТРЗ 0008831 14 од 31.05.2015. године.