Skip to main content
Назив предмета

KTO-9/18

Број предмета

КТО-9/18

Број жртава

2

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

припадник тзв. "ОВК"

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

3 месеци 7 дана

Број испитаних сведока

4

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци (Споразум)

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из члана 142. став 1. у вези члана 22. KЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије је дана 05.10.2018. године донело Наредбу о спровођењу истраге.