Skip to main content

Канцеларија за демократске институције и људска права (ОЕБС ОДИХР)

Канцеларија за демократске институције и људска права (ОЕБС ОДИХР)

Пројекат „Правда и ратни злочини” је вредан четири милиона евра, финансирала га је Европска унија, а спроводила ОЕБС-ова Канцеларија за демократске институције и људска права (ОЕБС ОДИХР), у партнерству са Међународним кривичним судом за бившу Југославију (МКСЈ), Истраживачким институтом УН-а за међурегионалне злочине и правду (UNICRI), Мисијом ОЕБС-а у Србији и другим мисијама ОЕБС-а у региону.

Пројекат је био спроведен у периоду од од маја 2010. до октобра 2011.