Skip to main content

Међународни кривични трибунал у Хагу (MKTJ)

Међународни кривични трибунал у Хагу (MKTJ)

Надлежност Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију (МКТЈ) је да поступа у свим случајевима ратних злочина који су се догодили простору бивше СФРЈ од 1991. до 1999. године, без обзира на држављанство жртве или починиоца.

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије и Tужилаштво Хашког трибунала размењују податке и докумeнтацију о злочинима. На овај начин, Тужилаштво за ратне злочине је долазило до информација и података који су били значајни не само као полазна основа за усмеравање истраге већ и до података којима се поједини догађаји у знатној мери расветљавају. Тужилаштву Хашког трибунала су по природи ствари, били доступни докази и материјал везан за њихова истраживања, јер су истражитељи Хашког тужилаштва на лицу места, тамо где су се злочини догађали, прикупљали доказе и обављали разговоре са лицима која су била непосредни сведоци злочина.

Резултати сарадње са Трибуналом у Хагу су:

- уступање предмета – из истраге (Зворник) и под оптужницом (Владимир Ковачевић – Рамбо, за гранатирање Дубровника 1991. године);

- предлог Карле дел Понте, главног тужиоца МКТЈ Судском већу Хашког трибунала да се Тужилаштву за ратне злочине уступи предмет ''Вуковарска тројка'' (оптужени Мркшић, Шљиванчанин и Радић);

-поступања у вези са захтевима за помоћ ;

- споразум о приступу Тужилаштва електронској бази података Трибунала (19.07.2006.) - на овај начин остварен је увид у преко 500.000 докумената и изјава сведока у бази података Тужилаштва МКТЈ.

У Извештају који је 10.децембра 2014. године Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц поднео Савету безбедности УН истиче се да је свакодневна сарадња држава бивше Југославије са тужилаштвом у Хагу задовољила очекивања. Тужилац Брамерц је оценио да је неопходно унапредити сарадњу међу тужилаштвима за ратне злочине у бившој Југославији о којој су потписани споразуми који ''још нису примењени у пракси''. ''Бегунци настављају да избегавају одговорност налажењем уточишта преко граница. И док се суди починиоцима са нижег нивоа, неопходан је већи фокус на осумњичене средњег и високог нивоа'' упозорио је главни хашки тужилац.

У пројекту ЕУ-МКТЈ ''Национални тужиоци у посети'' тужилачки помоћници и истражитељи бораве у Тужилаштву Хашког трибунала у оквиру Транзиционог тима. Њихов ангажман у својству ''официра за везу'' подразумева претраге кроз електронске базе Тужилаштва МКТЈ и консултације и састанке са тужиоцима у циљу прибављања података и документације која се користи у поступцима које води ТРЗ у већ постојећим предметима и у предметима у којима се очекује да ће бити поступано у наредном периоду.

ТРЗ је посвећено даљој и трајној сарадњи са МКТЈ коришћењем материјала из архива Хашког трибунала што је започело у јулу 2006. године, потписивањем споразума о приступу Тужилаштва електронскоj бази података Трибунала. На овај начин остварен је увид у преко 500.000 докумената и изјава сведока у бази података Тужилаштва МКТЈ што је знатно повећало ефикасност у поступању ТРЗ.