Skip to main content
Naziv predmeta

Bihać I

Broj predmeta

KTO 3/13

Broj žrtava

19

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

1 godina 8 meseci

Broj ispitanih svedoka

26

Datum i ishod prvostepene presude

Osuđujuća presuda: 10 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Osuđujuća presuda, kazna zatvora u trajanju od 13 godina.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Sud je našao da je okrivljeni, dana 23. septembra 1992. godine, zajedno sa drugim vojnicima VRS, učestvovao u ubistvu 18 muslimanskih civila u Duljcima (Bihać, BiH). Okrivljeni su pucali u žrtve i ubadali ih noževima, a zatim su leševe zapalili. Jedan od civila koji je preživeo je pretrpeo trajne povrede.

U Duljcima je ubijeno 18 civila dok su brali šljive pod radnom obavezom Ratnog predsedništva „Srpske Opštine Bihać“. Među žrtvama su, u najvećem broju, žene i stariji muškarci, kao i trinaestogodišnja devojčica. U presudi su dokazani navodi iz optužnice Tužilaštva za ratne zločine, između ostalih i kako su AA i njegovi saučesnici, kada su videli da se pojedini civili kriju u štali, na senik bacili bombu, a potom tela ubijenih stavili na gomilu i zapalili. U preživelu T.H. koja je uspela da se spasi bežeći u unutrašnjost kuće, ispalili su više metaka iz automatskih pušaka.

Procesne napomene

AA koji ima državljanstvo Srbije tražio je da mu se sudi u Srbiji, a zločin u Duljcima počinio je zajedno sa šest lica, od kojih su u međuvremenu četiri pravnosnažno osuđena, a dva preminula.
Tužilaštvo je u ovaj predmet preuzelo od Kantonalnog suda u Bihaću, na osnovu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Ugovora između Republike Srbije i BiH o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima.
Z. T., J. T., Z. B. i Ţ. B. su, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, za isti zločin pravosnažno osuđeni presudom Kantonalnog suda u Bihaću.
Sud u Bihaću je pokrenuo postupak i protiv AA, ali je zbog nedostupnosti organima BiH, predmet ustupljen TRZ.

Lokacija