Skip to main content
Naziv predmeta

Bihać II

Broj predmeta

KTO 2/14

Broj žrtava

25

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Optužnica odbačena rešenjem Višeg suda u Beogradu Odeljenja za ratne zločine 06.07.2016. godine.

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 8 meseci

Broj ispitanih svedoka

20

Datum i ishod prvostepene presude

/

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

/

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da je okrivljeni učestvovao u istom zločinu kao okrivljeni u predmetu „Bihać I” (videti povezan slučaj). Pored toga, optužnica tereti okrivljenog za ubistva još pet civila bosanskih Muslimana u okolnim selima tog istog dana.
Optužnica tereti AA, kao pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), da je dana 23. septembra 1992. u Duljcima (opština Bihać, BiH) zajedno sa grupom vojnika koji su pripadali Rajinovačkoj četi VRS izvršio napad na civile musimanske nacionalnosti pucajući na njih i ubadajući ih noževima, što je za posledicu imalo smrt 18 lica i trajne povrede jedne osobe. Vojnici su potom zapalili leševe žrtava. Ranije tog dana, AA je učestvovao u ubistvima pet civila muslimanske nacionalnosti u okolnim selima.

Procesne napomene

Četiri saizvršioca osuđena su u odvojenom postupku pred Kantonalnim sudom u Bihaću (BiH), nakon priznanja krivice za delo koji im se stavljalo na teret.
Druga dvojica osumnjičenih su preminula.
Sud u Bihaću je pokrenuo postupak i protiv BB, ali je zbog nedostupnosti organima BiH, predmet ustupljen TRZ.

Lokacija