Skip to main content
Naziv predmeta

Bijeljina II

Broj predmeta

KTO-6/14

Broj žrtava

4

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 3 meseci

Broj ispitanih svedoka

6

Datum i ishod prvostepene presude

Presudom Višeg suda u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, K. Po2 10/15 od 24. novembra 2015. godine, okr. AA je oslobođen optužbe da je izvršio, u saizvršilaštvu, krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 26. septembra 2016. godine donelo je presudu Kž1 Po2 1/16 kojom je odbilo, kao neosnovanu, žalbu Tužioca za ratne zločine i potvrdilo prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno primenio odredbu Zakonika o krivičnom postupku da se osuđujuća presuda može zasnivati samo na činjenicama u čiju je izvesnost sud uveren i našao da u konkretnom slučaju, nakon svih izvedenih dokaza, nije dokazanao na pouzdan način da je okr. AA izvršio krivično delo ratnog zločina, u saizvršilaštvu, i oslobodio ga od optužbe.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Oslobođen svih optužbi zbog nedostatka dokaza; TRZ se žalilo na presudu

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 KZ SRJ, u saizvršilaštvu, u vezi čl. 22 istog Zakona

Činjenični opis

Procesne napomene

Postupak protiv svih okrivljenih u predmetima „Bijeljina I" i „Bijeljina II" ustupljen je Srbiji od strane BiH na osnovu Ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima zaključenim između dve države 2005. godine.
Petom okrivljenom je suđeno u BiH gde je osuđen 2012. godine.

Lokacija