Skip to main content
Naziv predmeta

"Kamičak"

Broj predmeta

KTO-7/16

Broj žrtava

5

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Hiži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

7

Datum i ishod prvostepene presude

oslobađajuća presuda

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

ukinuta prvostepena presuda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

oslobađajuća presuda

Dodatne informacije

Datum i ishod odluke Apelacionog suda


Kazna zatvora u trajanju od 12 godina

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 st. 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Dana 10.10.1992. godine, između 19,00 – 20,30 časova, u mestu Kamičak, opština Ključ, zajedno sa AA, dovezavši se putničkim motornim vozilom marke „Golf“ A2 crvene boje, pred kuću H.D, pozivajući istog da izađe, a nakon što se isti nije javio, ispucao kraći rafal u ulazna vrata i nasilno ušli u prostoriju kuće, a nakon toga uputili se prema izlazu iz sela, gde su na spoljnom ulaznom stepeništu kuće, vlasništvo J.M, iz automatskog oružja nepoznate marke i kalibra ispucao neutvrđen broj metaka u R. H.,koji je usled zadobijenih povreda kostiju glave, obe nadlaktice i grudnog koša odmah umro, nakon čega napuštaju lice mesta, da bi se posle kraćeg vremena ponovo vratili napred navedenim putničkim motornim vozilom pred kuću vlasništvo J.M, te ušli u kuću, kojom prilikom je iz automatskog oružja neutvrđene marke i kalibra ispucao neutvrđen broj metaka u J.M, nanevši joj povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i to desno slepoočno, temenih kostiju sa više sitnih koštanih odlomaka, višestruki prelom ličnih kostiju obostrano, kao i donje te gornje vilice, u H.M , nanevši joj povrede u vidu višestrukog preloma lopatične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, u B.Đ. rođenu 1938. godine, nanevši joj povrede u vidu višestrukog preloma kostiju baze i krova lobanje, ličnih kostiju, kao i gornje vilice sa više sitnih koštanih odlomaka i maloletnu B.S. kćerku B.Đ, nanevši joj povrede u vidu višestrukog preloma desne karlične kosti sa više koštanih odlomaka i višestruki prelom desne lične kosti sa više sitnih koštanih odlomaka, a koja lica su usled zadobijenih povreda na licu mesta odmah umrla, što je dovelo do velikog straha kod meštana za njihove živote i imovinu, te rezultiralo masovnim iseljavanjem stanovništva naselja Kamičak.

Procesne napomene

Osumnjičeni BB saslušan je u Kantonalnom tužilaštvu USK Bihać.

Lokacija