Skip to main content
Naziv predmeta

Ljubenić

Broj predmeta

KTO 8/13

Broj žrtava

57

Broj optuženih lica

3

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Suđenje u toku

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

/

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

/

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 st. 1 u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da su, 1. aprila 1999. godine, okrivljeni, u svojstvu pripadnika 177. Vojno teritorijalnog odreda Vojske Jugoslavije (poznati kao „Šakali”), izvršili napad na albanske civile sa Kosova u selu Ljubenić, što je dovelo do ubistva 46 albanskih civila sa Kosova i nanošenja teških telesnih povreda kod još 11 civila. Tom prilikom je stanovništvo sela raseljeno. Tela 34 žrtve su kasnije pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici, u blizini Beograda.

Procesne napomene

Drugih 14 okrivljenih, koji su navodno pripadnici jedinice „Šakali”, optuženi su između ostalog u vezi sa njihovim učešćem u događajima u Ljubeniću (videti predmet „Ćuška”).

Lokacija