Skip to main content

KTO-1/23

Datum optužnice

            Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine T20 0 KTRZ 0005560 12 od 01.12.2020. godine, potvrđenu dana 02.12.2020. godine, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl. 331 st. 1  i 2 i čl. 332 ZKP i čl. 3 i 4 st. 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem 

 

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. AA, od oca.... i majke ...., rođ. ..., rođen .... godine u ...., JMBG ....,  sa prebivalištem u ...., ul..... br...., po zanimanju ...., pismen, završio ...., državljanin Republike Srbije,

2. AB, zvanog .... od oca .... i majke ...., rođ. ...., rođen .... godine u ...., JMBG ...., sa prebivalištem u ...., ul.... br...., državljanina Republike Srbije,

3. AV, od oca .... i majke ...., rođ. ...., rođen .... godine u ...., JMBG ...., sa prebivalištem u ...., opština ...., ul..... br. ...., državljanin Republike Srbije,

4. AG, od oca .... i majke ...., rođ. ...., rođen .... godine u ...., JMBG ...., sa prebivalištem u ul..... br....., ...., državljanina Republike Srbije,

5. AD, od oca .... i majke ...., rođ....., rođen .... godine u ...., opština ...., JMBG ...., sa prebivalištem u ul..... br....., ...., državljanina Republike Srbije,

Zbog postojanja opravdane sumnje da su: