Skip to main content
Naziv predmeta

Prizren

Broj predmeta

KTO 4/12

Broj žrtava

3

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 10 meseci

Broj ispitanih svedoka

15

Datum i ishod prvostepene presude

Osuđujuća presuda: 2 godine

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Ukinuta presuda i ponovno suđenje

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Osuđujuća presuda: 2 godine

Dodatne informacije

Datum i ishod odluke Apelacionog suda


Oslobađajuća presuda: preinačena prvostepena presuda

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st.1 KZ SRJ u vezi sa čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da je 14. juna 1999. godine, u Prizrenu (Kosovo), okrivljeni, u svojstvu pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), protivzakonito zatvorio dva srpska civila i udario jednog od njih kundakom puške. Tog istog dana, AA i još jedan pripadnik OVK su oslobodili ova dva civila, zajedno sa još jednim civilom koji je bio pritvoren od strane OVK i naredili im da odu u Srbiju.

Procesne napomene

Predmet protiv AA formiran je na osnovu fotografije koju je Tužilaštvo za ratne zločine dobilo od oštećenih. Na fotografiji se vidi kako AA sa još tri pripadnika OVK maltretira civila kome su ruke vezane žicom na leđima, dok ga oni udaraju kundacima.

Lokacija