Skip to main content
Naziv predmeta

Srebrenica / Kravice

Broj predmeta

KTO-2/15

Broj žrtava

1313

Broj optuženih lica

8 optuženih

Rang optuženih

M.N. komandir 2. voda 1. čete Centra za obuku Jahorina, Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske
B.M, D.A., M.B., P.J. i P.D. - pripadnici tog voda
G.A. i V.V. pripadnici 1. voda 1. čete Centra Jahorina

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Potvrđena optužnica

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Krivično delo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu iz čl. 142 stav 1 u vezi čl. 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Procesne napomene

Na osnovu člana 416 stav 1. tačka 2. ZKP, dana 08.02.2021. godine odbačena optužnica u odnosu na P.D., usled duševnih smetnji i procesne nesposobnosti.

Lokacija