Skip to main content
Naziv predmeta

Tenja I

Broj predmeta

KTO 1/12-a

Broj žrtava

19

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Suđenje u toku

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

43

Datum i ishod prvostepene presude

/

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

/

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Činjenični opis

Procesne napomene

Postupak protiv B. V. je razdvojen dana 17. aprila 2014. godine pošto okrivljeni u više navrata nije pristupao ročištima iz medicinskih razloga. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo je TRZ-u dokaze u ovom predmetu.

Lokacija