Skip to main content
Naziv predmeta

Trnje

Broj predmeta

KTO 7/13

Broj žrtava

37

Broj optuženih lica

2

Rang optuženih

Srednji vojni rang
Niži vojni rang

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

6 godine 8 meseci

Broj ispitanih svedoka

16

Datum i ishod prvostepene presude

za P.G. - oslobađajuća presuda
R.K.- kazna zatvora u trajanju od 15 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

P.G. - oslobađajuća presuda
R.K. - 15 godina zatvora

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi člana 22 KZJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da su okrivljeni, kao pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ), dana 25. marta 1999. godine, učestvovali u napadu na selo Trnje u opštini Suva Reka (Kosovo). Navodno je AA izdao naređenje za napad koji je u to vreme bio komandant Pozadinskog bataljona 549. motorizovane brigade VJ, tako što je okupio sebi potčinjene komandante, uključujući i BB, i dao im instrukcije da ubijaju civile rekavši: „Ne sme biti preživelih”. BB i drugi komandanti su organizovali svoje jedinice i potom otpočeli napad na selo koji je za posledicu imao ubistvo najmanje 27 civila kosovskih Albanaca i nanošenje teških telesnih povreda koje su zadobila dva albanska civila.

Procesne napomene

Ovo je prva optužnica koju je TRZ podiglo protiv aktivnih pripadnika Vojske Srbije. AA se penzionisao nakon početka suđenja. On je 2008. godine, kao svedok odbrane, svedočio pred MKSJ o događajima u selu Trnje u predmetu „Milutinović i dr.”. Dva bivša pripadnika AA jedinice svedočila su o istim događajima kao zaštićeni svedoci tužilaštva u predmetima „Milutinović” i „Milošević”.

Lokacija