Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ 5/10

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ 7/08

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

združen u KTRZ-8/07

Datum početka
Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTRZ 9/08

Datum početka
Faza postupka

Pravnosnažno okončan