Skip to main content

Specijalni istražni tim

Značajan deo kapaciteta Tužilaštva za ratne zločine angažovan je za potrebe sprovođenja međunarodne istrage Specijalnog istražnog tima Evropske unije. Specijalni istražni tim radi pod upravom Misije EULEKS, a obrazovan je sa ciljem da sprovede nezavisnu istragu o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu i svim zločinima sa njima povezanim, a prema navodima sadržanim u izveštaju senatora Dika Martija iz 2011. godine.

TRZ po zahtevima, ali i samoinicijativno koordinira ispitivanje svedoka, pruža potrebna obaveštenja, ustupa informacije i dokumentaciju, posreduje u saradnji SIT i državnih institucija i tela. Predstavnici TRZ i SIT organizuju periodične sastanke na kojima se usmerava dalji tok saradnje, a kojima po potrebi, prisustvuju predstavnici MUP-a i drugih relevantnih državnih organa.

S obzirom da lokalne vlasti na AP Kosovu i Metohiji postepeno preuzimaju nadležnost EULEKS-a, bilo je neophodno definisati načine i oblike saradnje sa pravosudniim organima na Kosovu i Metohiji. Iz tog razloga, Vlada RS usvojila je zaključkom od 07. marta 2013. godine, Procedure uzajamne pravne pomoći, predviđene Tehičkim protokolom za implementaciju o IBM-u, a čiji je cilj olakšanje postupanja po zahtevima za uzajamnu pravnu pomoć sa privremenim institucijama Kosova. Navedenim procedurama predviđa se pružanje uzajamne pravne pomoći samo u pogledu njenih opštih vidova (dostavljanje i uručivanje akata, dokumenata, razmena obaveštenja, izvođenje procesnih radnji).

Procedure predviđaju da EULEKS deluje kao posrednik u saradnji između TRZ i privremenih institucija Kosova, olakšava komunikaciju prenošenjem zahteva za uzajamnu pravnu pomoć i odgovora na zahtev.