Skip to main content

V.f. Glavnog javnog tužioca Snežana Stanojković sastala se sa predstavnicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu

V.f. Glavnog javnog tužioca Snežana Stanojković sastala se sa predstavnicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu

Teme sastanka odnosile su se na regionalnu saradnju, procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a sve u sklopu priprema pred redovni izveštaj Glavnog  tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu Serža Bramerca, koji podnosi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

 

.