Skip to main content

V.f. Glavnog javnog tužioca za ratne zločine Snežana Stanojković prisustvovala je Regionalnoj konferenciji tužilaca koja je održana u Sarajevu

V.f. Glavnog javnog tužioca za ratne zločine Snežana Stanojković prisustvovala je Regionalnoj konferenciji tužilaca koja je održana u Sarajevu, BiH, dana 18. i 19. septembra 2023. godine. Učešće u konferenciji, pored predstavnika Javnog tužilaštva za ratne zločine, uzeli su i predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, tužilaštava iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BIH, kao i Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS).

 

Na konferenciji se razgovaralo o dosadašnjoj regionalnoj saradnji, preprekama na koje su tužilaštva nailazila, o predlozima za rešavanje i prevazilaženje problema koji se javljaju u praksi, te o posebnom značaju regionalne i šire međunarodne saradnje u razmeni podataka u postupcima traženja i identifikacije nestalih lica, koje je jedno od najznačajnih pitanja. Takođe, jedna od tema obuhvatala je pružanje pomoći Međunarodnog rezidualnog mehanizma vezano za pribavljanje dokaza koji su korišćeni u Hagu.