Skip to main content
  • Republika Srbija
    Javno tužilaštvo za ratne zločine
  • Republika Srbija
    Javno tužilaštvo za ratne zločine
  • Republika Srbija
    Javno tužilaštvo za ratne zločine

Vesti

V.f. glavnog javnog tužioca za ratne zločine Snežana Stanojković učestvovala je u stručnoj raspravi/okruglom stolu na temu „Odlučivanje o imovinsko pravnom zahtevu oštećenog“. Okrugli sto je organizovan od strane Pravosudne akademije i OEBS-a.
Dana 15. marta 2024. godine u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine održan je radni sastanak v.f. Glavnog javnog tužioca Snežane Stanojković i Glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića sa njihovim saradnicima. Glavna tema sastanka je realizacija međusobnog ustupanja krivičnih predmeta, kao i razmena
V.f. glavnog javnog tužioca za ratne zločine Snežana Stanojković prisustvovala je Regionalnoj konferenciji tužilaca koja je održana u Sarajevu, BiH, dana 18. i 19. septembra 2023. godine. Učešće u konferenciji, pored predstavnika Javnog tužilaštva za ratne zločine, uzeli su i predstavnici Državnog

Pres kliping

Политика
Две нове оптужнице за ратне злочине над Србима
Blic
Skupština Srbije izabrala je Snežanu Stanojković za tužioca za ratne zločine. Za nju su glasala 153 poslanika. dva su bila protiv, a 14 nije glasalo.

Dokumenta