Skip to main content
  • Republika Srbija
    Javno tužilaštvo za ratne zločine
  • Republika Srbija
    Javno tužilaštvo za ratne zločine
  • Republika Srbija
    Javno tužilaštvo za ratne zločine

Vesti

Odlukom Visokog saveta tužilaštva A br. 321/24 od 14.5.2024. godine Dušan Knežević, javni tužilac Javnog tužilaštva za ratne zločine, postavljen je za vršioca funkcije Glavnog javnog tužioca za ratne zločine.
V.f. Glavnog javnog tužioca Snežana Stanojković sastala se sa predstavnicima Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Teme sastanka odnosile su se na regionalnu saradnju, procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a sve u sklopu priprema pred redovni izveštaj Glavnog tužioca
V.f. Glavnog javnog tužioca prisustvuje regionalnom sastanku tužilaca, sudija i advokata na temu „Ustupanje i prihvatljivost dokaza između pravosuđa u regionu u predmetima ratnih zločina“ od 15. do 17. aprila 2024. godine u Budvi, Crna Gora. Dana 16. aprila 2024. godine, v.f. glavnog javnog tužioca

Pres kliping

Политика
Две нове оптужнице за ратне злочине над Србима
Blic
Skupština Srbije izabrala je Snežanu Stanojković za tužioca za ratne zločine. Za nju su glasala 153 poslanika. dva su bila protiv, a 14 nije glasalo.

Dokumenta