Skip to main content

Успостављена сарадња Тужилаштва за ратне злочине са Музејом жртава геноцида

Тужилац за ратне злочине Републике Србије Снежана Станојковић са директором Музеја жртава геноцида Дејаном Ристићем, потписала је Протокол о сарадњи између Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије и Музеја жртава генодица. 

Одредбама овог Протокола, регулисана је сарадња у вези са прикупљањем, обрадом и коришћењем података о ратним злочинима почињеним на подручју бивше Југославије. ...

..

..