Skip to main content

Uspostavljena saradnja Tužilaštva za ratne zločine sa Muzejom žrtava genocida

Tužilac za ratne zločine Republike Srbije Snežana Stanojković sa direktorom Muzeja žrtava genocida Dejanom Ristićem, potpisala je Protokol o saradnji između Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Muzeja žrtava genodica. 

Odredbama ovog Protokola, regulisana je saradnja u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o ratnim zločinima počinjenim na području bivše Jugoslavije. ...

..

..