Skip to main content

КТО-10/22

Датум оптужнице

На основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43 став 2 тачка 5   Законика о кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3 и члана 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем

ОП Т У Ж Н И Ц У

Против:

 AA, ЈМБГ од оца …. и мајке…, девојачко породично име мајке …., рођен …. године у ….., општина ….,  са пребивалиштем у ….. држављанин Републике Србије,

због постојања оправдане  сумње да је: