Skip to main content

КТО-3/22

Датум оптужнице

На основу члана 333 став 1 у вези члана 331 став 1 и члана 43 став 2 тачка 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и члана 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем

 

О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

 АА, од оца ....... и мајке ......., рођене ......., ЈМБГ ..........., рођен .......... године, у ........, са последњим познатим пребивалиштем  у ........, улица ........., држављанин Републике Србије,....

            ШТО ЈЕ: