Skip to main content

KTO-3/22

Datum optužnice

Na osnovu člana 333 stav 1 u vezi člana 331 stav 1 i člana 43 stav 2 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i člana 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem

 

O P T U Ž N I C U

Protiv:

 AA, od oca ....... i majke ......., rođene ......., JMBG ..........., rođen .......... godine, u ........, sa poslednjim poznatim prebivalištem  u ........, ulica ........., državljanin Republike Srbije,....

            ŠTO JE: