Skip to main content

КТО-4/22

Датум оптужнице

Сходно одредби члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима,  уређујемо према законима Републике Србије потврђену оптужницу Тужилаштва БиХ КТ-РЗ-65/08 од 02.12.2008. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и члана 332 ЗКП и члана 3 и 4 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине подижемо,

О П Т У Ж Н И Ц У

            Против:

            АА, од оца ... и мајке ..., рођ...., рођен .... године у месту ...., општина ..., ЈМБГ ...., по националности Србин, држављанин БиХ и Републике Србије,

            ББ, од оца .... и мајке ...., рођ...., рођен ..... године у ....., општина ...., ЈМБГ ....., по националности Србин, држављанин Републике Србије, ,

            Што су: