Skip to main content

KTO-4/22

Datum optužnice

Shodno odredbi člana 47 stav 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima,  uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva BiH KT-RZ-65/08 od 02.12.2008. godine, tako što na osnovu člana 43 stav 2 tačka 5, člana 331 stav 1 i člana 332 ZKP i člana 3 i 4 stav 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine podižemo,

O P T U Ž N I C U

            Protiv:

            AA, od oca ... i majke ..., rođ...., rođen .... godine u mestu ...., opština ..., JMBG ...., po nacionalnosti Srbin, državljanin BiH i Republike Srbije,

            BB, od oca .... i majke ...., rođ...., rođen ..... godine u ....., opština ...., JMBG ....., po nacionalnosti Srbin, državljanin Republike Srbije, ,

            Što su: