Skip to main content

КТО-6/22

Датум оптужнице

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1., члана 332. и члана 333. став 1. ЗКП, члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем


О П Т У Ж Н И Ц У
Против:
AA званог ..... из .....рођеног ............ године у ........, од оца ......... и мајке .....девојачко ..........., са местом пребивалишта у .........., Улица ............. бр. ........., ЈМБГ ............., по занимању ............са завршеном ............... школом у Ђаковици, без непокретне имовине, .....
Што је:
-