Skip to main content

KTO-6/22

Datum optužnice

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5, člana 331. stav 1., člana 332. i člana 333. stav 1. ZKP, člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem


O P T U Ž N I C U
Protiv:
AA zvanog ..... iz .....rođenog ............ godine u ........, od oca ......... i majke .....devojačko ..........., sa mestom prebivališta u .........., Ulica ............. br. ........., JMBG ............., po zanimanju ............sa završenom ............... školom u Đakovici, bez nepokretne imovine, .....
Što je:
-