Skip to main content
Назив предмета

Приједор (AA)

Број предмета

КТРЗ 2/08

Број жртава

3

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 11 месеци

Број испитаних сведока

13

Датум и исход првостепене пресуде

Осуђујућа пресуда - Казна затвора у трајању од 15 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укинута пресуда и враћен предмет на поновно суђење

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Осуђујућа пресуда - Казна затвора у трајању од 15 година

Додатне информације

Исход одлуке Апелационог суда


Ослобађајућа пресуда

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Оптужница терети окривљеног да је, у марту 1994. године, у саизвршилаштву са још три осумњичена, учествовао у убиству три бошњачка Муслимана у Приједору, (БиХ). Прецизније, окривљени, као припадник резервног састава полиције Републике Српске, бацио је бомбу на куц́у жртава, те потом ушао у кућу и убио преостале преживеле.

Процесне напомене

Три особе, наведене у оптужници као саизвршиоци кривичног дела, процесуирани су у БиХ и осуђени на казне затвора у распону од 10 до 20 година. С обзиром да је AA добио држављанство Републике Србије, а био је недоступан правосудним органима БиХ, докази су уступљени ТРЗ-у, након чега је спроведена истрага и подигнута оптужница.

Локација