Skip to main content
Назив предмета

Саница, општина Кључ

Број предмета

KTO 4/13

Број жртава

2

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

нижи
припадник Војске Републике Српске

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

4 месеци 20 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Споразум о признању кривице - казна затвора у трајању од 7 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

/

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 KЗ СРЈ

Чињенични опис

Окривљени је признао да је 26. јуна 1992. године, у својству припадника Војске Републике Српске, убио двоје муслиманских цивила у Кључу (БиХ).

Процесне напомене

Поступак је окончан на основу споразума о призњању кривичног дела закљученог између окривљеног и тужилаштва.

Локација