Skip to main content
Naziv predmeta

Sanica, opština Ključ

Broj predmeta

KTO 4/13

Broj žrtava

2

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

niži
pripadnik Vojske Republike Srpske

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

4 meseci 20 dana

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Sporazum o priznanju krivice - kazna zatvora u trajanju od 7 godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

/

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Okrivljeni je priznao da je 26. juna 1992. godine, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, ubio dvoje muslimanskih civila u Ključu (BiH).

Procesne napomene

Postupak je okončan na osnovu sporazuma o priznjanju krivičnog dela zaključenog između okrivljenog i tužilaštva.

Lokacija