Skip to main content
Назив предмета

Сотин

Број предмета

KTO 9/13

Број жртава

16

Број оптужених лица

5 оптужених

Ранг оптужених

Нижи

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 10 месеци

Број испитаних сведока

15

Датум и исход првостепене пресуде

Окр. AA је осуђен на казну затвора у трајању од 9 година, окр. AБ осуђен је на казну затвора у трајању од 15 година. АВ, АГ и АД ослобођени су оптужбе.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Потврђена првостепена пресуда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

окривљени сарадник АА, радњама описаним у овој оптужници, под тачкама 1. 2. и 3., окр. АБ, радњама описаним под тачкама 1. и 3., окр. АВ и АГ, радњама описаним под тачком 3., кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗЈ, у саизвршилаштву, у вези члана 22. КЗЈ, а окр.АД, радњама под тачком 3. кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из чл.142. ст.1. КЗЈ, у помагању, у вези члана 24. КЗЈ.

Чињенични опис

У оптужници се наводи да су окривљени, бивши припадници територијалне одбране, локалне полиције у Сотину и Југословенске народне армије (ЈНА), у периоду од октобра до краја децембра 1991. године убили 16 хрватских цивила у Сотину, близу Вуковара (Хрватска). Посмртни остаци 13 жртава су пронађени у масовној гробници близу Сотина у априлу 2013. године.

Процесне напомене

Оптужница у овом предмету је великим делом заснована на исказима окривљеног сарадника који је у јулу 2013. године закључио споразум о сведочењу са тужилаштвом. Виши суд је прихватио споразум у целости, укључујући и предложену казну затвора у трајању од девет година.

ЖДО из Осијека уступило је доказе Тужилаштву за ратне злочине. Тужилаштво за ратне злочине и ЖДО из Осијека, на основу Споразума о сарадњи у прогону починилаца кривичних дела ратног злочина, злочина против човечности и геноцида, потписаном између Главног државног одвјетника Републике Хрватске и Тужиоца за ратне злочине Републике Србије, размењивали су податке о злочину почињеном у Сотину, те о предузетим радњама. Том разменом се дошло до података да су окривљени Ј.М, В.В. и Б.К. (оптужница ЖДО из Вуковара), у међувремену умрли.

ТРЗ је током спровођења истраге у предмету „Сотин“ дошло до података о месту где се налазе посмртни остаци хрватских цивила убијених 1991. године у насељу Сотин код Вуковара. У сарадњи са Државним одвјетништвом Републике Хрватске, ТРЗ је заједно са комисијама за нестала лица Србије и Хрватске, на локацији у околини Вуковара проверило ову информацију и пронашло посмртне остатке.

Локација