Skip to main content
Назив предмета

Ћушка, Љубенић и Захач

Број предмета

КТО-5/12

Број жртава

videti predmet "Ćuška", КТRZ-4/10

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142. ст.1. КЗЈ, у вези са чл. 22.КЗЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Предмет здружен у предмет КТРЗ-4/10 Ћушка