Skip to main content
Naziv predmeta

Ćuška, Ljubenić i Zahač

Broj predmeta

KTO-5/12

Broj žrtava

videti predmet "Ćuška", КТRZ-4/10

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. KZJ, u vezi sa čl. 22.KZJ

Činjenični opis

Procesne napomene

Predmet združen u predmet KTRZ-4/10 Ćuška