Skip to main content
Назив предмета

KTO-3/19

Број предмета

КТО-3/19

Број жртава

122

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

припрадник 177. Војно-територијлног одреда Пећ (ВТО Пећ)

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

предмет здружен у КТРЗ-4/10 Ћушка

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

21

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 истог Закона.

Чињенични опис

Процесне напомене

Предмет здружен у КТРЗ-4/10 "ЋУШКА"