Skip to main content
Naziv predmeta

KTO-3/19

Broj predmeta

KTO-3/19

Broj žrtava

122

Broj optuženih lica

1 optuženo lice

Rang optuženih

pripradnik 177. Vojno-teritorijlnog odreda Peć (VTO Peć)

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

predmet združen u KTRZ-4/10 Ćuška

Trajanje postupka od početka suđenja

U toku

Broj ispitanih svedoka

21

Datum i ishod prvostepene presude

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

Krivično delo

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ u saizvršilaštvu u vezi člana 22 istog Zakona.

Činjenični opis

Procesne napomene

Predmet združen u KTRZ-4/10 "ĆUŠKA"