Skip to main content
Naziv predmeta

Čelebići

Broj predmeta

KTO 6/13

Broj žrtava

31

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

1 godina

Broj ispitanih svedoka

11

Datum i ishod prvostepene presude

Oslobađajuća presuda

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Oslobađajuća presuda

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Okrivljeni je bio optužen u vezi sa njegovom ulogom koju je imao kao zatvorski stražar u logoru Čelebići (BiH). Optuženi se teretio da je u više navrata zlostavljao zatočenog srpskog civila (uključujući i batinanje raznim predmetima kao i šutiranje vojnim čizmama) i učestvovao sa ostalim stražarima u mučenju drugih zatočenih srpskih civila, koji su tokom celog dana bili zatvoreni u šahtu bez dovoljno vazduha.

Procesne napomene

Okrivljeni je oslobođen svih optužbi.

Lokacija