Skip to main content

KTO-5/22

Datum optužnice

Shodno odredbi čl. 47 st. 1 Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine T20 0 KTRZ 0013404 17 od 10.01.2018.   godine protiv opt. AA, tako što na osnovu čl. 43 st. 2 tač. 5, čl. 331 st. 1  i 2 i čl. 332 ZKP i čl. 3 i 4 st. 1 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem 

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. A.A., od oca ..... i majke ....., rođ..........., rođen ........... godine u ............., Opština ..........., JMBG ............, sa prebivalištem u ulici ................, ......, državljanin ............, pismen, sa završenom ... školom, po zanimanju ......., ......, .., neosuđivan, brani se sa slobode,

jer postoji opravdana sumnja da je: