Skip to main content
Naziv predmeta

Sanski Most

Broj predmeta

KTO 2/13

Broj žrtava

3

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 10 meseci

Broj ispitanih svedoka

13

Datum i ishod prvostepene presude

10. septembar 2015. godine, sudsko veće Višeg suda u Beogradu oglasilo je okrivljenog M. G. krivim za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osudilo ga na 10 godina zatvora.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Apelacioni sud u Beogradu povećao je za dve godine kaznu bivšem pripadniku VRS M. G. i pravosnažno ga osudilo na 12 godina zbog ratnog zločina - ubistva tri civila i pokušaju ubistva jednog na teritoriji Sanskog Mosta, u decembru 1992. godine.
Apelacioni sud je u odbraloženju odluke o kazni naveo da je žalbom tužioca osnovano ukazano da prvostepeni sud nije dao adekvatan značaj utvrđenoj otežavajućoj okolnosti za G. - da je učestvovao u ubistvu tri civila i pokušaju ubistva jednog civila, "kao ni činjenici da je izrazio pojačanu upornost i bezobzirnost koje su naročito izražene prilikom lišavanja života M.T. pred njegovim sinom - tada detetom".

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Patni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ, u vezi člana 22 KZ SRJ

Činjenični opis

Prema optužnici, 5. decembra 1992. godine optuženi M. G. zajedno sa još četiri pripadnika Vojske Republike Srpske, učestvovao je u napadu na sela Sasine i Tomašica, opština Sanski Most (BiH). Ovom prilikom je ubijeno šest civila, a jedan je teško ranjen.
G. je osuđen jer je zajedno sa rođakom M. G., koji još nije dostupan pravosudnim organima, iz osvete zbog ubistva brata, ubio šest i ranio jednog civila u mestima Tomašica i Sasina, u opštini Sanski Most.

Procesne napomene

Tužilaštvo za ratne zločine je preuzelo ovaj predmet od Kantonalnog suda u Bihaću.

Prvostepeno suđenje u ovom predmetu inicijalno je počelo 12. juna 2013. godine. Nakon tri održana ročišta, sud je utvrdio da je branilac optuženog izbrisan iz registra advokata pošto mu je izrečena disciplinska mera, tako da više nije imao pravo da zastupa optuženog pred sudom. Usledio je dug niz odloženih ročišta, a suđenje je počelo iznova sa novim braniocem dana 23. februara 2015. godine.

Lokacija