Skip to main content
Naziv predmeta

Sanski Most - Kijevo

Broj predmeta

KTO 4/14

Broj žrtava

2

Broj optuženih lica

1

Rang optuženih

Niži vojni rang - pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS)

Datum podizanja otužnice

Faza postupka

drugostepena presuda

Trajanje postupka od početka suđenja

2 godine 8 meseci

Broj ispitanih svedoka

10

Datum i ishod prvostepene presude

Sudsko veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu oglasilo je AA krivim i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina.

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

Presuda Apelacionog suda - kazna zatvora u trajanju od 9 godina.

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

/

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 KZ SRJ

Činjenični opis

U optužnici se navodi da je 19. septembra 1995. godine, okrivljeni, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovao u vojnoj operaciji hapšenja i pritvaranja civila iz Kijeva (opština Sanski Most, BiH). Ovom prilikom, okrivljeni je navodno izdvojio jednog civila bošnjačke nacionalnosti iz grupe, oduzeo mu lične stvari i pucao u njega tri puta, usled čega je civil preminuo na licu mesta.

Procesne napomene

Okr. AA ispitan je od strane istražnog sudije Višeg suda u Beogradu dana 02. 12. 2011. godine, po zamolnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Lokacija