Skip to main content

Delegacija EU u Srbiji

Delegacija EU u Srbiji

Delegacija EU u Srbiji prati i podržava aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine u unapređenju regionalne saradnje, posebno u podršci i realizaciji Protokola o saradnji sa Tužilaštvom BiH u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i zločin genocida 31. januara 2013. godine u Briselu. Delegacija prati suđenja za ratne zločine, kroz podršku projektu monitoringa Misije OEBS-a.

TRZ je usvojilo sugestije Ekspertske misije EU da bez suvišnog odlaganja, i to što je ranije moguće u toku 2015, sačini i implementira tužilačku strategiju Tužilaštva za ratne zločine imajući u vidu sledeća načela:

 • Objektivnost i nezavisnost TRZ;

 • Fokusirano istraživanje i procesuiranje;

 • Istraživanje i procesuiranje najodgovornijih učinilaca;

 • Procesuiranje nižerangiranih učinilaca odgovornih za izuzetno ozbiljne i opštepoznate zločine;

 • Stavljanje težišta na interese oštećenih;

 • Zaštita svedoka;

 • Istraživanje, i po potrebi procesuiranje dela iz čl. 304 ZKP-a, kao i svake povrede zaštitnih mera;

 • Uzimanje u obzir kriterijuma ustanovljenih domaćom pravosudnom praksom, i po potrebi međunarodnom praksom u ovoj oblasti;

 • Definisanje kriterijuma za utvrđivanje prioritetnih predmeta (krivično delo, uloga osumnjičenog, broj žrtava, mesto zločina, dokazi, lišavanje slobode odgovornih, maksimalni učinak u smislu prevencije i odvraćanja);

 • Kratkoročne procene, i po potrebi prilagođavanje/korekcije.  

Potrebe tužilaštva gde je neophodna pomoć Evropske unije:

Ekspertska misija: Podrška eksperata EU bila bi dragocena u doprinosu sprovođenja Strategije za postupanje u predmetima ratnih zločina. Iako predstavnici TRZ rade sa Misijom OEBS-a na određivanju kriterijuma po kojima će se utvrđivati prioritetni predmeti. TRZ i SZORZ. Ekspertska podrška EU bi bila značajna s obzirom da bi sprovođenje strategije vremenski trebalo da odgovara procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.

Osmišljavanje odgovarajućeg programa obuke u skladu sa uočenim potrebama, uključujući ''transverzalnu'' obuku između predstavnika TRZ, advokata odbrane i sudija;

Podrška unapređenju saradnje TRZ i policije (sa Jedinicom za zaštitu i SZORZ) kroz obuku koja bi obuhvatila iskustva EU u ovoj oblasti.

Podrška Službi za pomoć i podršku svedocima s obzirom da u okviru sporovođenja tužilačke istrage TRZ polaže mnogo vremena i materijalnih i kadrovskih kapaciteta na podršku svedocima kako bi se prikupili što kvalitetniji dokazi i informacije u predmetima.

Tužilaštvo nastoji da obezbedi softverske programe za skladištenje i brzu i efikasnu pretragu podataka i dokaza. Spisi svih predmeta Tužilaštva elektronski će se skenirati i grupisati po kategorijama i prioritetima u krivičnom progonu.

Unapređenje komunikacione strategije, kao i podizanje nivoa kvaliteta odnosa sa javnošću pravosudnih institucija neophodno je radi izgradnje željenog pravosudnog sistema u kome su uspostavljeni kriterijumi odgovornosti pravosudnih institucija i nosilaca tužilačkih funkcija za kvalitet, pravičnost, rezultate rada i korišćenje dodeljenih javnih resursa.
 

Učešće u izradi akcionog plana u okviru priprema za otvaranje poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava

 

U Izveštaju o skriningu za Poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava, pravosudnim organima Republike Srbije je u oblasti ratnih zločina dato 5 preporuka.

U izveštaju stoji da je „neophodno posvetiti posebnu pažnju učinku koji se ostvaruje u vezi sa suđenjima za ratne zločine. To podrazumeva izbegavanje pretpostavke o nekažnjivosti tako što će biti obezbeđeno da sve optužbe budu istražene na odgovarajući način i potom i krivično gonjene i procesuirane.

Treba obezbediti i proporcionalnost presuda kao i jednak tretman za sve osumnjičene, uključujući i osumnjičene u slučajevima visokopozicioniranih vojnih lica koji su navodno učestvovali u ratnim zločinima; pojačavanje mera bezbednosti za svedoke i lica koja dostavljaju informacije; unapređenje usluga podrške za svedoke i lica koja dostavljaju informacije; obezbeđivanje većeg nivoa poverljivosti istrage, uključujući svedočenja svedoka i lica koja dostavljaju informacije.

Tužilaštvo za ratne zločine sarađivalo je intenzivno sa Ministarstvom pravde na izradi aktivnosti koje bi trebalo da odgovore na pomenute preporuke Evropske komisije.

Akcionim planom Vlade Republike Srbije predviđene su neke od najvažnijih aktivnosti koje će uticati na budući rad Tužilaštva za ratne zločine:

 • Jačanje kapaciteta Tužilaštva za ratne zločine izborom zamenika tužilaca i tužilačkih pomoćnika;

 • Izrada Strategije tužilaštva za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji u svetlu završne Strategije Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

 • Propisivanje kriterijuma za selekciju slučajeva ratnih zločina i stvaranje liste prioritetnih i važnih slučajeva ratnih zločina;

 • Omogućavanje potpunog uvida i istraživanje arhive Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, i analiza otkrivenih dokumenata;

 • Saradnja Tužilaštva za ratne zločine sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju/Mehanizmom za međunarodne krivične sudove u konkretnim predmetima kako bi se steklo opšte i posebno znanje vezano za konkretne slučajeve, iskustvo i strategije tužilaca Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za međunarodne krivične sudove o prikupljenim dokazima i metodima njihove upotrebe;

Uspostavljanje sistema treninga i obuke iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava i krivične istrage u skladu sa novim Zakonom o krivičnom postupku za učesnike u procesima vezanim za ratne zločine.