Skip to main content

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS)

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS)

Tužilaštvo za ratne zločine je tokom 2014.godine započelo realizaciju pune saradnje sa Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove. U okviru prve zvanične radne posete regionu, u svojstvu Glavnog tužioca MMKS, Hasan Bubakar Dželou i tim tužioca Vukčevića dogovorili su 8. septembra 2014.godine okvire saradnje u okviru novog mehanizma koji bi trebalo da omogući efikasan završetak svih postupaka koji se vode pred Haškim tribunalom i koji će postepeno preuzimati funkcije Haškog tribunala kako se budu završavali poslednji postupci.

Tužilac za ratne zločine Republike Srbije Vladimir Vukčević i tužilac Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Hasan Bubakar Dželou potpisali su u Beogradu 8. septembra 2014. godine Memorandum o razumevanju, koji predviđa saradnju Tužilaštva sa MMKS.

Glavni tužilac MMKS bio je jedan od učesnika međunarodne konferencije ''Palićki proces – regionalna saradnja, dostignuća i obaveze, deset godina kasnije'', koju je organizovalo Tužilaštvo za ratne zločine na Paliću od 1.do 3. decembra 2014. godine.