Skip to main content

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Memorandum o saglasnosti u ostvarivanju i unapređenju saradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine (1.jula 2005. godine.)

Protokol Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida (31.01.2013. godine) .

Protokol definiše instrumente za efikasno procesuiranje osumnjičenih za ratne zločine. Na principu dobrovoljnosti, ovaj dokument omogućava ustupanje dokaza i informacija u predmetima ratnih zločina između dva tužilaštva.

Protokol je potpisan u zgradi Evropske komisije u Briselu, u prisustvu Generalnog direktora Direkcije za proširenje Evropske unije Stefana Sanina, direktora Direkcije EU za Zapadni Balkan Pjera Mirela, predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadora SAD za pitanja ratnih zločina Stivena Repa kao i predstavnika Ambasade SAD u Beogradu.